MENGENAL PARTISI HARDISK


Apabila kita membeli hardisk yang baru, maka sebelum hardisk tersebut boleh dipakai terlebih dahulu kita harus memaksa pengguna melakukan proses dan mem-format hardisk tersebut. Mempartisi hardisk adalah membahagikan saiz hardisk secara logical kedalam beberapa bahagian. Misalnya kalau kita menginginkan agar nantinya pada hardisk kita terdapat 3 buah drive (iaitu DRIVE C, D, dan E) maka kita perlu mempartisinya menjadi 3 bahagian. Sedangkan mem-format hardisk adalah proses inisialisai dan memberikan file system pada hardisk sehingga hardisk boleh digunakan oleh sistem operasi. Misalnya untuk sistem operasi Windows kita boleh memformat hardisk dengan file system FAT atau NTFS.


Beberapa alasan mengapa sebuah hardisk perlu disisihkan diantaranya adala sebagai berikut :


* Untuk lebih memudahkan pengorganisasian fail, Misalnya pembahagian satu untuk menyimpan
   sistem operasi dan program aplikasi, petak kedua untuk penyimpanan data dan petak ketiga untuk
   backup data.

* Memisahkan sistem operasi yang satu dengan sistem operasi yang lain apabila kita berniat
   menginstall lebih dari satu sistem operasi.

* Meningkatkan prestasi komputer (waktu akses hardisk), terutama untuk hardisk yang bersaiz besar,


Terdapat beberapa jenis sekatan yang boleh kita buat pada hardisk iaitu :


* Primary Partition
   Petak yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi. Pada primary 
   partition ini terdapat boot partition yang menyimpan fail-fail yang diperlukan untuk start up sistem
   operasi. Sebuah hardisk boleh dibahagikan menjadi maksimum 4 buah primary partition tanpa
   extended partition, atau maksimum 3 buah primary partition kalau ada extended partition.


* Extended Partition
   Merupakan sekatan-sekatan antara primary partition dan logical partition. Dalam Extended 
   partition ini boleh terdiri dari satu atau lebih logical partition. Extended partition ini bukanlah
   sebuah drive melainkan hanya sekatan sahaja.


* Logik Partition
   Merupakan sebahagian daripada Extended Partition yang dan digunakan sebagai tempat
   penyimpanan data.


Lebih jelasnya tentang jenis-jenis sekatan ini boleh dilihat pada gambar dibawah ini :


partisi hardisk

Untuk memaksa pengguna melakukan proses sebuah hardisk kita boleh menggunakan beberapa cara, diantaranya iaitu:

* Mempartisi hardisk pada saat memasang Sistem Operasi.

* Menggunakan tool Disk Management Windows.

* Menggunakan program pengurusan partition hardisk seperti misalnya EASEUS Partition Master.


Demikianlah sekilas tantang mengenal sekatan pada hardisk, mudah - mudahan bermanfaat.


Credit : http://www.catatanteknisi.com/2005/06/mengenal-membuat-partisi-hardisk.html

Popular Posts