MENGENAL PELBAGAI JENIS KOMPUTER

Perkembangan dunia teknologi pada masa ini semakin besar. Hampir semua pekerjaan perlu menggunakan komputer. Manusia hanya sebagai alat penekan butang sahaja, selebihnya hanya komputer dan robot-robot yang melaksanakan perintah dari butang yang manusia tekan tersebut. Komputer pun diciptakan bukan dalam beraneka ragam bentuk dan jenis.


Komputer tersebut dibuat berdasarkan fungsi dan jenis pemakaiannya. Komputer bukan hanya seperti yang anda lihat dan pakai sehari-hari dengan mod dekstop sahaja. Komputer yang biasa anda lihat seperti PC, Laptop, netbook, dan Macintosh itu hanyalah pengembangan dari salah satu jenis komputer iaitu komputer Digital. Pada artikel kali ini, akan saya jabarkan mengenai beraneka ragam jenis komputer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut jenis-jenis komputer berdasarkan fungsinya.


1. Komputer Analog

Komputer dengan jenis pertama ini adalah komputer yang bekerja pada level analog. Komputer analog ini bekerja dengan memproses data secara berterusan. Data yang diproses dari komputer analog ini hanyalah berupa angka-angka (kuantitatif) seperti contoh tekanan udara, temperature, gelombang suara, aliran arus elektrik, isyarat telefon, dll. Komputer analog ini digunakan hanya untuk mengolah data dalam bentuk fizikal. Untuk output dari komputer digital ini sama dengan komputer lain dengan menggunakan monitor. Hasil output data nada lihat pada test degupan jantung yang ada di hospital yang bernama EKG (Elektro Kardio Grafi).


Mengenal Pelbagai Jenis Komputer analog oleh segiempat


Kelebihan menggunakan komputer analog :

* Pengolahan data dengan cepat
* Keserasian dalam pengukuran
* Sangat berguna untuk kawalan bersifat automatik


Kekurangan menggunakan komputer analog :

* Hanya bersifat khusus
* Daya masuk lebih banyak dan output hanya beberapa sahaja
* Penggunaan perkakasan yang banak dan lebih rumit


2. Komputer Digital

Komputer digital merupakan komputer bekerja dengan menggunakan operasi aritmetik dan logik, yang menggunakan variable berupa angka-angka. Output dari komputer digital biasanya berupa watak ataupun gambar. Komputer digital ini adalah komputer yang anda gunakan sehari-hari seperti di pejabat, rumah, dan uintuk berjalan-jalan. Jenis komputer yang termasuk dalam komputer digital adalah komputer personal (PC), Laptop, notebook, Machintos, PDA, dan peranti digital lain.


Mengenal Pelbagai Jenis Komputer digital oleh segiempat


Kelebihan menggunakan komputer digital :

* Lebih mudah digunakn dengan antara muka lebih user friendly
* Lebih menghiburkan kerana outputnya boleh berbeza-beza dan menarik
* Perkakasan yang tidak terlalu rumit, kerana boleh diganti dan banyak tersedia


Kekurangan menggunakan komputer digital :

* Semakin besar prestasinya maka semakin besar daya yang digunakan
* Hanya mampu bekerja seuai dengan perintah butang (keyboard dan mouse)


3. Komputer Hybrid

Komputer hybrid adalah komputer yang mampu mengerjakan pekerjaan komputer digital dan analog dalam waktu bersamaan (Kualitatif dan kuantitatif). Kerana, komputer hybrid ini merupakan gabungan antara komputer analog dan digital. Komputer eperti ini biasanya digunakan sebagai alat pengaal yang Ketepatan pengiraan lebih baik daripada komputer digital. Contoh dari penggunaan komputer hybrid ini adalah pada robot-robot yang digunakan oleh kilang. Dan, juga peranti komputer yang biasa digunakan pada rumah sakit yang boleh memaparkan grafik, gambar dan tulisan tentang keadaan tubuh pesakitnya.


Mengenal Pelbagai Jenis Komputer hybrid oleh segiempat


Kelebihan menggunakan komputer hybrid :

* Sistem perkiraan tersebut lebih tepat berbanding komputer digital
* Lebih cepat memproses  data
* Dual fungsi, boleh untuk tujuan khusus dan tujuan umum


Kekurangan menggunakan komputer hybrid :

* Hardwarenya lebih banyak, rumit dan lebih mahal


Inilah jenis komputer sebenarnya. Jadi, anda jangan mengaku tahu tentang komputer jika jenis-jenis komputer diatas sahaja anda tidak tahu. Jika, ada yang bertanya kepada anda tentang jenis komputer apa yang anda pakai dirumah, maka jawablah sesuai dengan jenis komputer diatas. Penjabaran fungsi dari komputerlah yang membezakan jenis dari komputer tersebut.


Credit: http:http://segiempat.com/tekno/komputer-tekno/mengenal-jenis-komputer/


Popular Posts